Jiujiang FINE Kindergarten

Jiujiang FINE Kindergarten

All-inclusive kindergarten complex designed by world-renowned architect Pekka Salminen and his team, in Juijiang China.