top of page

Laskutus

Arvoisa yhteistyökumppanimme,

Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen ja toivomme saavamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta toimittaa verkkolaskuja tai lähettää laskuja sähköpostilla, voitte lähettää paperilaskut skannauspalveluosoitteeseen. Emme vastaanota laskuja käyntiosoitteeseemme.

 

1. Verkkolaskut

Finland International Education Oy, 2973571-3

Verkkolaskuosoite: 003729735713

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*

 

*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

2. Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun

Toivomme, että lähetätte tähän osoitteeseen ainoastaan laskuja.

Laskut lähetetään palveluun sähköpostin PDF-muotoisina liitetiedostoina ja laskun liitteiden tulee olla samassa

tiedostossa itse laskun kanssa.

Sähköpostilaskun osoite: 29735713@scan.netvisor.fi

 • Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähköpostiviestissä, kunhan jokainen lasku on erillisenä liitetiedostona. Kaikilla tiedostoilla tulee olla eri nimi.

 • Yhden sähköpostin maksimikoko on 5Mb.

 • PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).

 • PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.

 • Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.

 • Liitteen nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä erikoismerkkejä liitteiden nimeämiseen.

3. Laskujen vastaanotto postitse skannauspalveluun

Osoitetietojen tulee olla täydellisinä sekä laskussa että kirjekuoressa, jotta lasku voidaan välittää nopeasti ja

luotettavasti vastaanottajalleen.

 

Finland International Education Oy

29735713

PL 100

80020 Kollektor Scan

 • Lähetäthän skannausosoitteeseen ainoastaan laskumateriaalia. Nämä postit luetaan automaattisesti yrityksemme reskontraan, eikä mikään muu materiaali (esimerkiksi kuitit, liikelahjat, luottokortit ja pääsyliput) saavuta vastaanottajaansa tätä kautta.

 • Käytäthän mieluiten tekstissä vain mustaa väriä valkoisella pohjalla: se antaa selkeimmän lopputuloksen laskun tietojen tunnistusta varten.

 • Ethän käytä niittejä skannauspalveluun lähetetyissä laskuissa.

 

Billing information 

Dear Business Partner,

We have adopted electronic processing of invoices and hope to receive all invoices from you in electronic format. If your company is unable to submit electronic invoices or send invoices to our email invoicing address, you can send paper invoices to the address of our invoice scanning service.

We do not accept invoices sent to our visiting address.

1. E-invoices

Finland International Education Oy, 2973571-3

E-invoice address: 003729735713

Operator: Maventa (003721291126)

Operator ID, when sending from bank network: DABAFIHH*

*In case your e-invoicing system cannot send invoices to Maventa-operator you can use this operator ID.

2. Reception of invoices via e-mail by the scanning service

Please remember, this address is only for invoices.

Invoices must be sent as email attachments in PDF format. If the invoice contains attachment pages, they must be included in same file with the actual invoice.

The address for the e-mail invoices: 29735713@scan.netvisor.fi

 • You can send multiple invoices in a single email as long each invoice with its attachment pages are in a separate PDF-file. Each file must have a different name.

 • A single e-mail must not exceed 5MB.

 • PDF files must be genuine PDF files (PDF version 1.3 or newer).

 • PDF invoices must not be locked or encrypted with a password.

 • Document size must not exceed 210 x 297 mm.

 • Valid characters for the attachment name are common signs, a-z, A-Z, 0-9, please do not use special characters when you name the attachments.

 

3. Scanning service for paper invoices

Both the invoice and the envelope must contain complete scanning address information to ensure quick and

reliable delivery.

 

Finland International Education Oy

29735713

PL 100

80020 Kollektor Scan

 • Please do not send any other material except invoices to scan address. All material are read automatically to our accounts payable system and other material (for example receipts, business gifts, credit cards or entrance tickets) does not reach their recipient through this address.

 • To achieve the best outcome for automatically identified invoices please use only black text on white background.

 • While using scanning service please do not use rivets.

Billing Information
bottom of page